Majorstuen
Spesialistsenter

Ryggfiksasjon

Majorstuen Spesialistsenter

Hva er ryggfiksasjon?

Hva er avstivningsoperasjon i ryggen?

Den vanligste operasjonen er at kirurgen fjerner bevegelse og belastning mellom to eller tre ryggvirvler i korsryggen. Hos oss  gjøres dette ved at man setter skruer inn i de aktuelle ryggvirvlene som så forbindes sammen med et stag.  Siden store deler av belastningen i denne delen av ryggen går gjennom mellomvirvelskiven, er det også vanlig at man fjerner deler av den slitte skiven og legger en kloss (cage) fylt med ben inn i skiven for å få bedre forhold for at avstivningen skal gro sammen. Denne metoden sikrer også at nervene får bedre plass dersom dette er en aktuell problemstilling. Selv om man fjerner bevegelsen i ett eller to ledd i korsryggen vil dette ha veldig lite å si for bevegelsen i korsryggen. Hos de fleste som blir opererte med denne metoden er det på grunn av slitasjeforandringer lite bevegelse i de deler av ryggen hvor man foretar avstivning. Undersøkelser har vist at dersom smertene bedres vil bevegeligheten i ryggen bedres. 

Hvem skal opereres med avstivning i ryggen?

Behandling av kroniske ryggsmerter er i utgangspunktet ikke-operativ og de alle fleste pasientene har god effekt av systematisk trening av stabiliserende muskulatur, tøyninger og generell trening/aktivitet. Et fåtall som ikke responderer tilfredsstillende på denne behandlingen og har funksjonsbegrensende smerter av lengre varighet kan tilbys operativ behandling. Kirurgi er vanligvis en effektiv behandling, men siden det er en relativt omfattende kirurgisk behandling med lang rehabilitering er det nødvendig at andre behandlinger er prøvet først og at pasienten er motivert for operasjon. 

Hvordan blir det etter en avstivningsoperasjon?

Litt avhengig av hvilken operasjonsmetode som benyttes vil du få ett eller to arr på ryggen. Selve operasjonen tar 2 – 3 timer. 

Du må regne med å være på sykehuset 2 – 3 dager etter en slik operasjon.

Fiksasjoner

Når utføres ryggfiksasjon?

Smerter i korsryggen er et vanlig symptom som hos de alle fleste går over i løpet av noen uker. Noen kan ha flere tilbakevendende episoder med korsryggsmerter hvor funksjonen er redusert i de perioder man har vondt i ryggen, men hvor man kan fungere normalt i andre perioder. Noen pasienter kan ha smerteutstråling nedover i bena uten at dette er forårsaket av trykk på noen nerver. Vi kaller dette refererte smerter. Den nøyaktige årsaken til korsryggsmerter er ikke kjent. Generelt kan de fleste strukturer i ryggen forårsake smerte. Hos de alle fleste er det positivt med trening og aktivitet. Både korsryggsmerter og smertene nedover i bena er ufarlige, og dersom man klarer å opprettholde et bra aktivitetsnivå vil de fleste pasienter med smerter i ryggen oppleve en bedring.  

Hva med ryggfiksasjon ved spinal stenose?

Hos enkelte pasienter hvor slitasje prosessen har medført at ryggvirvlene har endret stilling og posisjon kan dette resultere i at nerver kommer i klem som følge av dette. En mikrokirurgisk operasjon vil i slike tilfeller i beste fall kun ha kortvarig effekt. 

For å sikre plassforholdene for nervene er det hos disse pasientene nødvendig at man reetablerer normal oppbygging av ryggsøylen. Dette gjøres ved at man korrigerer virvlenes stilling samtidig som man fjerner forkalkninger som presser på nervestrukturer i ryggsøylen. Det vil da være nødvendig med en avstivning mellom to eller flere virvler. 

Hvilke undersøkelser gjør man før en avstivning av ryggen?

Vanlige forundersøkelser er MR og skjelettrøntgen av korsryggen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med tilleggsundersøkelser som CT. Hos noen kan det være nødvendig å ta bilder av hele ryggsøylen dersom man mistenker at det foreligger større skjevheter som kan ha betydning for den kirurgiske behandlingen. Før operasjonen vil det bli tatt blodprøver av deg, dette er viktig for å kunne gi deg narkose. Hos noen pasienter er det også nødvendig med en hjerteprøve (EKG). Normalt er det ikke nødvendig med blodoverføring i forbindelse med operasjonen, men den blodprøven vi tar før operasjonen skal sikre at vi gir deg riktig blod dersom det blir aktuelt.

Hvordan er det rett etter operasjonen?

Det er vanlig med smerter i såret etter en ryggoperasjon. Selv om såret i huden ikke er så stort er det en stor indre sårflate. Du vil derfor ha behov for smertestillende den første tiden etter inngrepet og dette er årsaken til at vi ønsker å ha deg på sykehuset i et par dager. Det er ikke farlig å ta smertestillende i en så kort periode som vi her snakker om.Det er normalt at det blør litt i sårhulen etter operasjonen. Dersom det blør ved avslutningen av operasjonen kirurgen legge inn et dren (en plastslange som ender ute på huden) for at blodet ikke skal samle seg og gi trykk i såret. Blødning som krever behandling er sjelden, mindre enn 2 %. 

Hva er resultatene ved ryggfiksasjon?

Rundt 70 % av pasientene som opereres med denne metoden får et godt resultat, det vil si at de sikkert har mindre smerter i ryggen etter operasjonen. En av tre som opplyser at de blir helt smertefrie etter en avstivningsoperasjon. Noen få pasienter opplever at ryggsmertene blir verre etter operasjonen. Dersom hovedplagene dine før operasjonen er smerteutstråling til ett eller begge bena er det over 80 % sjanse for å bli betydelig bedre av dette. Det er normalt ikke nødvendig å fjerne metallet som settes inn i ryggen. 

Hvilke komplikasjoner finnes det med ryggfiksasjoner?

All kirurgi medfører fare for komplikasjoner. Generelle komplikasjoner som følger med enhver operasjon er infeksjon i såret, blødning og blodpropp. Ved denne typen rygg operasjoner forekommer slike komplikasjoner hos 2 – 5 % av pasientene. De vanligste sårinfeksjoner er overfladiske og behandles med antibiotika i noen dager til uker. I sjeldne tilfeller kan man få en dyp infeksjon og da må man behandle med ny operasjon og  antibiotika intravenøst og sengeleie. Dette krever da innleggelse i sykehus. Narkosen og sengeleie øker sjansen for at det skal oppstå blodpropp i venene. Selv om denne komplikasjonen er sjelden som følge av en avstivningsoperasjon vil du få blodfortynnende medisiner. Dette settes i en sprøyte på magen en gang om dagen de første dagene etter operasjonen. Mobilisering reduserer faren for blodpropp og du vil derfor bli oppmuntret til å komme opp av sengen allerede samme dag som du er operert. Når du er mobilisert slutter vi med den blodfortynnende medisinen.Nerveskader som følge av ryggoperasjon er sjelden. Ved denne typen operasjoner forekommer nerveskader hos inntil 2 % av pasientene. Som oftest er dette forbigående og man merker det oftest som endret følsomhet i deler av benet. Noen kan også få økte smerter i benet. Hos en liten andel pasienter oppstår det permanente skader som varig svekket følsomhet i benet, svekket kraft eller overfølsomhet.

Telefon

(+47) 22 00 80 25

Facebook

Følg oss på Facebook

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo

Majorstuen Spesialistsenter er en privat spesialist klinikk hvor vi utreder og behandler alle typer rygglidelser. Vi holder til i Majorstuhuset og er en del av Majorstuen Spesialistsenter.

E-post

post@majorstuenspesialistsenter.no

Åpningstider

Man - Fre: 08:00 - 15:00

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle